Săn Thưởng Mỗi Ngày – Hơn 12 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 08/01/2024 17:00(GMT+7)đến ngày 19/02/2024 16:59 (GMT+7);
  2. Giải Đấu Hợp Lệ diễn ra như bảng dưới:

Giải Đấu Hợp Lệ

Điểm

Ví Dụ

Thành Viên Thắng Cuộc

Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 100

Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 11,800 VND (0.5 USD) và thắng 1,180,000 VND (50 USD).
(50 USD / 0.5 USD x 100)
Điểm = 10,000

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc.

  1. Số tiền Cược Hợp Lệ tối đa được sử dụng để áp dụng Hệ Số May Mắn là 118,000 VND hoặc 5 USD. Nếu số tiền Cược Hợp Lệ lớn hơn 118,000 VND hoặc 5 USD, phần chênh lệch dư ra từ Cược Hợp Lệ sẽ không được tính;
  2. Thành Viên sẽ hợp lệ để tham gia vào Giải Đấu khi đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại tại các trò Casino Quay Số tại nhà phát hành Pragmatic Play, trừ tất cả Bàn Chơi và Bài Tố;

Trò Chơi Đề Xuất

Công Chúa Ánh Sáng 1000

Phi Hành Gia ™

Thiên Đường Kẹo Tuyệt Đỉnh™

  1. Khi Ngày Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy tại Ngày Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0);
  2. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Ngày Khuyến Mãi

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

08/01/2024 – 15/01/2024

17/01/2024

15/01/2024 – 22/01/2024

24/01/2024

22/01/2024 – 29/01/2024

31/01/2024

29/01/2024 – 05/02/2024

07/02/2024

05/02/2024 – 12/02/2024

14/02/2024

12/02/2024 – 19/02/2024

21/02/2024

 1. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Săn Thưởng Mỗi Ngày – Hơn 12 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 08/01/2024 17:00(GMT+7)đến ngày 19/02/2024 16:59(GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 42 ngày Khuyến Mãi, mỗi ngày khuyến mãi riêng biệt bắt đầu từ lúc 17:00 (GMT+7) đến 16:59 (GMT+7) ngày kế tiếp, như bảng dưới (“Ngày Khuyến Mãi”).
  3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino Quay Số tại nhà phát hành Pragmatic Play (trừ tất cả Bàn Chơi và Bài Tố) (“Trò Chơi Hợp Lệ”), trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”):

Trò Chơi Đề Xuất

Công Chúa Ánh Sáng 1000

Phi Hành Gia ™

Thiên Đường Kẹo Tuyệt Đỉnh™

   1. Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng là hợp lệ. Cược thua, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
  2. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào Săn Thưởng Mỗi Ngày– Hơn12 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Giải Đấu Hợp Lệ”), và nhận điểm (“Điểm”) như bảng bên dưới:

Giải Đấu Hợp Lệ

Điểm

Ví dụ

Thành Viên Thắng Cuộc

Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 100

Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 11,800 VND (0.5 USD) và thắng 1,180,000 VND (50 USD).
(50 USD / 0.5 USD x 100)
Điểm = 10,000

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi tại Giải Đấu Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) như quy định tại điều 5, với tổng 4,000 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc sẽ được nhận hệ số tiền thưởng (“Hệ Số Thưởng”), như bảng bên dưới:

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

*Hệ Số Thưởng
(Tiền Thưởng lên đến 236,000,000 VND hoặc 10,000 USD)

1

Một (1)

X2,000

2 – 3

Hai (2)

X1,000

4 – 8

Năm (5)

X500

9 – 20

12

X200

21 – 50

30

X100

51 – 200

50

X50

101 – 700

200

X10

701 – 4,000

700

X5

*Tiền Thưởng tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND hoặc 5 USD.

Ví dụ:
Thành Viên A có Cược Hợp Lệ trị giá 11,800 VND (0.5 USD) và thắng 1,180,000 VND (50 USD).
50 / 0.5 x 100 = 10,000 Điểm. Thành Viên A đạt Hạng 5 trên Bảng Xếp Hạng sau khi Ngày 1 kết thúc và nhận được Hệ Số Thưởng x500.
Thành Viên A sẽ nhận được Tiền Thưởng: 11,800 VND x 500 = 5,900,000 VND.

Thành Viên B có Cược Hợp Lệ trị giá 236,000 VND (10 USD) và thắng 236,000,000 VND (10,000 USD).
10,000/10 x 100 = 100,000 Điểm. Thành Viên B đạt Hạng 1 trên Bảng Xếp Hạng sau khi Ngày 1 kết thúc và nhận được Hệ Số Thưởng x2,000.
Thành Viên B sẽ nhận được Tiền Thưởng: 118,000 VND x 2,000 = 236,000,000 VND (Tiền Thưởng tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND).

  1. Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.
  2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
  3. Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia và có cơ hội thắng cùng lúc Giải Đấu Hợp Lệ và Hệ Số Thưởng trong mỗi Ngày Khuyến Mãi. Khi Ngày Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Ngày Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
  4. Tổng 168,000 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) trong suốt Thời Gian Khuyến Mãi, trong đó 4,000 Thành Viên Thắng Cuộc mỗi Ngày Khuyến Mãi và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ như bảng dưới:

Ngày Khuyến Mãi

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

08/01/2024 – 15/01/2024

17/01/2024

15/01/2024 – 22/01/2024

24/01/2024

22/01/2024 – 29/01/2024

31/01/2024

29/01/2024 – 05/02/2024

07/02/2024

05/02/2024 – 12/02/2024

14/02/2024

12/02/2024 – 19/02/2024

21/02/2024

 1. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Ngày Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 2. Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và Thành Viên May Mắn có thể tham gia vào Ngày Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 3. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 10.
 4. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 5. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 6. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *