Hoàn Trả 4 Trong 1: eSports, Keno, Xổ Số và Thể Thao Trên Di Động!

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 01/02/2024 11:00 (GMT+7) đến ngày 01/03/2024 10:59 (GMT+7);
 2. Đặt một (1) cược eSports, một (1) cược Keno, một (1) cược Xổ Số và một (1) cược Thể Thao trên giao diện Di Động hoặc Ứng Dụng 188BET iOS/Android
 3. Xác nhận thành công email đăng ký tài khoản 188BET trước và/hoặc trong Thời Gian Khuyến Mãi;
 4. Một (1) lần Tiền Thưởng dựa trên tổng tiền thua của bốn (4) Cược Hợp Lệ lên đến 500,000 VND hoặc 22 USD;
 5. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư trước 10:59 (GMT+7) ngày 04/03/2024;
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ làm việc dựa trên Thư yêu cầu nhận thưởng hợp lệ và phải được sử dụng ít nhất 10 lầntại sản phẩm 188BET;
 7. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Hoàn Trả 4 Trong 1: eSports, Keno, Xổ Số và Thể Thao Di Động! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/02/2024 11:00 (GMT+7) đến ngày 01/03/2024 10:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.
   2. Xác nhận thành công email đăng ký tài khoản 188BET trước và/hoặc trong Thời Gian Khuyến Mãi.
   3. Đặt một (1) cược eSports, một (1) cược Keno, một (1) cược Xổ Số và một (1) cược Thể Thao trên giao diện Di Động hoặc Ứng Dụng 188BET iOS/Android (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”).
  3. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một lần tiền thưởng lên đến 500,000 VND hoặc 22 USD cho bốn (4) Cược Hợp Lệ với kết quả thua tại Sản Phẩm Hợp Lệ (“Tiền Thưởng”): một (1) cược thua eSports, một (1) cược thua Keno, một (1) cược thua Xổ Số và một (1) cược thua Thể Thao trên giao diện Di Động trong thời gian Khuyến Mãi.
  4. Tiền Thưởng sẽ dựa trên tổng tiền thua của bốn (4) Cược Hợp Lệ tại Sản Phẩm Hợp Lệ, tối đa lên đến 500,000 VND hoặc 22 USD.

Ví Dụ: Thành Viên A có bốn (4) Cược Hợp Lệ với kết quả thua như bảng bên dưới:

Cược Hợp LệTổng Số
Tiền Thua
Tiền ThưởngYêu Cầu
Đặt Cược
eSportsKeno
Trên Di Động
Xổ sốThể Thao Trên Di Động
1 cược thua
100,000
VND
1 cược thua
200,000
VND
1 cược thua
100,000
VND
1 cược thua
200,000
VND
600,000 VND500,000 VND10 lần tại sản phẩm 188BET
 1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận Tiền Thưởng từ Khuyến Mãi một lần duy nhất.
 2. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư của 188BET tại mục ‘Tin Nhắn’ góc trên bên phải màn hình 188BET sau khi đăng nhập trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:
  1. Tiêu đề thư: CB4IN1-1015-VN
  2. Nội dung thư: 4 Mã Cược Hợp Lệ
 3. Theo mục đích Khuyến Mãi, Cược Hợp Lệ sẽ không có giá trị nếu Thành Viên Hợp Lệ không gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước ngày 04/03/2024 10:59 (GMT+7).
 4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi 188BET nhận được thư tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 5. Tiền thưởng phải được sử dụng đặt cược gấp 10 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.
 6. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 7. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 8. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *