Hoàn Trả Cược Casino Trực Tuyến

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 29/01/2024 11:00 (GMT +7) đến ngày 04/03/2024 10:59 (GMT+7);
 2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”;
 3. Hoàn Trả Cược Tuần từ 0.36% đến 0.76% và Hoàn Trả Cược Thêm từ 3.6% đến 7.6%;
 4. Tổng tiền Hoàn Trả Cược Tuần và Hoàn Trả Cược Thêm tối đa là 12,188,888,888 VND hoặc 408,000 USD trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
 5. Mức Hoàn Trả Cược sẽ bị hạ xuống mức thấp hơn, nếu không có bất kỳ Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước;
 6. Hoàn Trả Cược Tuần và Hoàn Trả Cược Thêm sẽ được cập vào mỗi Thứ 4 và cả 2 phải được sử dụng đặt cược ít nhấtmột (1) lần tại sản phẩm 188BET;
 7. Cược đặt bằng Cược Miễn Phí sẽ không được tính vào Cược Hợp Lệ;
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Hoàn Trả Cược Casino Trực Tuyến (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 29/01/2024 11:00 (GMT+7) đến ngày 04/03/2024 10:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các tuần, mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00 (GMT+7) và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59 (GMT+7) (“Tuần Khuyến Mãi”).
  3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược (không bao gồm Cược Miễn Phí) tại các trò Casino Trực Tuyến 188BET bất kỳ, trừ một số trò chơi trong bảng dưới (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),

Các trò Casino Trực Tuyến 188BET không được tính trong Khuyến Mãi

Blackjack

Thưởng Hold’em Bonus Poker

Texas Hold’em Cực Đỉnh

Video Poker

   1. Chỉ cược được đặt cho Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng/thua là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Cược hòa/hủy, cược đặt cho Blackjack, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game và cược đặt bằng Cược Miễn Phí sẽ không hợp lệ.
   2. Cược “Double” có kết quả thắng/thua đặt cho trò Bull Bull cũng được tính là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi, theo bảng minh họa dưới đây:
Kết QuảSố Tiền Cược Hợp Lệ
ThắngTiền cược ban đầu
ThuaTiền cược thua
  1. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  2. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được hoàn trả cược (“Hoàn Trả Cược”) như sau:
   1. Hoàn Trả Cược lên đến 0.76%, dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy của Thành Viên Hợp Lệ mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Hoàn Trả Cược Tuần”). Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ thay đổi dựa trên số tháng đặt Cược Hợp Lệ liên tiếp (“Tháng Khuyến Mãi”) như bảng bên dưới:

    Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp

    Hoàn Trả Cược Tuần

    Mức Hoàn Trả Cược Tuần

    % Hoàn Trả Cược Tuần

    Tổng Tiền Hoàn Trả Cược Tuần

    1 Tháng Khuyến Mãi

    1

    0.36%

    Lên đến 12,188,888,888 VND hoặc 408,000 USD

    2 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

    2

    0.56%

    Từ 3 đến 5 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

    3

    0.76%

    Ví dụ: Thành Viên A tích lũy được 100,000,000 VND tiền Cược Hợp Lệ tại Casino Trực Tuyến trong Tuần Khuyến Mãi đầu tiên sau khi tham gia Khuyến Mãi. Thành Viên A sẽ nhận được Hoàn Trả Cược Tuần như sau:
    Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.36% = 360,000 VND

   2. Hoàn Trả Cược Thêm lên đến 7.6% dựa trên số tiền Hoàn Trả Cược Tuần, như quy định tại điều 5a, cho mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Hoàn Trả Cược Thêm”). Mức Hoàn Trả Cược Thêm sẽ thay đổi dựa trên số Tháng Khuyến Mãi đặt cược liên tiếp như bảng bên dưới:

    Số Tháng Khuyến Mãi Đặt Cược Liên Tiếp

    Hoàn Trả Cược Thêm

    Mức Hoàn Trả Cược Thêm

    % Hoàn Trả Cược Thêm

    Yêu Cầu Nhận Hoàn Trả Cược Thêm

    Từ 6 đến 8 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

    4.1

    3.60%

    Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Hoàn Trả Cược Thêm nếu số tiền Hoàn Trả Cược Tuần nhỏ hơn 12,188,888,888 VND hoặc 408,000 USD

    Từ 9 đến 11 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp

    4.2

    5.60%

    12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp hoặc hơn

    4.3

    7.60%

Ví dụ: Thành Viên B đặt cược trong 12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp sau khi tham gia Khuyến Mãi và tích lũy được 100,000,000 VND tại Casino Trực Tuyến trong một Tuần Khuyến Mãi. Thành Viên B sẽ nhận được tổng Hoàn Trả Cược như bên dưới:
Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.76% = 760,000 VND
Hoàn Trả Cược Thêm = 760,000 VND x 7.60% = 57,760 VND
Tổng Hoàn Trả Cược = 760,000 VND + 57,760 VND = 817,760 VND

 1. Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ được hạ xuống mức thấp hơn, nếu Thành Viên Hợp Lệ không đặt ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước, như bảng bên dưới:Ví dụ:
  Ví dụTháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7
  A: Thành Viên Hợp Lệ MớiMức 1Mức 2Mức 3Mức 3Mức 2Mức 1
  Có Đặt CượcCó Đặt CượcCó Đặt CượcKhông Đặt CượcKhông Đặt Cược
  +1 Mức tháng kế tiếp+1 Mức tháng kế tiếpMức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp-1 Mức tháng kế tiếp-1 Mức tháng kế tiếp
  B: Thành Viên Hợp Lệ MớiMức 1Mức 2Mức 1Mức 2Mức 3Mức 2
  Có Đặt CượcKhông Đặt CượcCó Đặt CượcCó Đặt CượcKhông Đặt Cược
  +1 Mức tháng kế tiếp-1 Mức tháng kế tiếp+1 Mức tháng kế tiếp+1 Mức tháng kế tiếp-1 Mức tháng kế tiếp
 2. Thành Viên Hợp Lệ phải đặt cược ít nhất 6 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp để nhận Hoàn Trả Cược Thêm, như bảng bên dưới:Ví dụ:
  Ví dụTháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7
  A: Thành Viên Hợp Lệ đang ở Tháng Khuyến Mãi liên tiếp Thứ 5 tại Tháng 2Mức 3Mức 4.1Mức 4.1Mức 3Mức 3Mức 3
  Có Đặt CượcCó Đặt CượcKhông Đặt CượcCó Đặt CượcCó Đặt CượcCó Đặt Cược
  +1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếpMức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếpMất Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếpMức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếpMức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếpMức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp
  Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Tháng 1
  Mức 3Mức 3Mức 4.1Mức 4.1Mức 4.1Mức 4.2
  Có Đặt CượcCó Đặt CượcCó Đặt CượcCó Đặt CượcCó Đặt Cược
  Mức Hoàn Trả không đổi trong tháng kế tiếp+1 Mức tháng kế tiếpMức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếpMức Hoàn Trả Cược Thêm không đổi trong tháng kế tiếp+1 Mức Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp
 3. Hoàn Trả Cược sẽ chỉ được áp dụng kể từ thời điểm Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi.
 4. Tổng tiền Hoàn Trả Cược Tuần và Hoàn Trả Cược Thêm tối đa là 12,188,888,888 VND hoặc 408,000 USD trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
 5. Hoàn Trả Cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 6. Hoàn Trả Cược phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Hoàn Trả Cược và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hoàn Trả Cược được cập nhật.
 7. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Hoàn Trả Cược sau khi Hoàn Trả Cược đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ khi Hoàn Trả Cược được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 9. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính. Cược Miễn Phí có kết quả thắng sẽ được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi, còn Cược Miễn Phí có kết quả thua hoặc hòa sẽ không hợp lệ.
 10. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 11. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.
 12. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 13. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 14. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *