May Mắn Đầu Năm Tại Sảnh Bạch Kim – Hơn 2.96 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 08/01/2024 17:00 (GMT+7) đến ngày 19/02/2024 16:59 (GMT+7);
  2. Điểm Giải Đấu = Số Lần Thắng Cược Liên Tiếp Tích Lũy, như bảng dưới:

Số Lần Thắng Cược Liên Tiếp

Điểm

1 Lần

0

2 Lần

1

3 Lần

2

4 Lần

5

5 Lần

15

6 Lần

50

7 Lần

200

8 Lần

750

9 Lần

2,500

10 Lần

8,000

11 Lần

25,000

12 Lần

50,000

13 Lần

100,000

14 Lần

200,000

15 Lần hoặc hơn

500,000

 1. Đặt tối thiểu hai (2) Cược Hợp Lệ tại Baccarat Sảnh Bạch Kim trong Thời Gian Khuyến Mãi và có cược thắng liên tiếp để nhận ít nhất một (1) điểm;
 2. Khi Ngày Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy của Ngày Khuyến Mãi trước được tính lại bằng không (0);
 3. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 4. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 5. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. May MắnĐầu Năm Tại Sảnh Bạch Kim – Hơn 2.96 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 08/01/2024 17:00 (GMT+7) đến ngày 19/02/2024 16:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 42 ngày khuyến mãi, mỗi ngày có thời gian bắt đầu từ 17:00 (GMT+7) đến 16:59 (GMT+7) ngày tiếp theo (“Ngày Khuyến Mãi”).
  3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất hai (2) cược bằng tiền thật tại trò chơi Baccarat của Sảnh Bạch Kim (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong mỗi Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược được đặt cho Nhà Cái / Người Chơi / Hòa có kết quả thắng tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là Cược Hợp Lệ. Cược có kết quả hòa và các cược khác ngoài Cược Hợp Lệ, sẽ không được tính và không ảnh hưởng đến Số Lần Thắng Cược Liên Tiếp.
   4. Chỉ 1,500 Cược Hợp Lệ đầu tiên của Thành Viên Hợp Lệ tại mỗi Ngày Khuyến Mãi là hợp lệ. Các cược đặt sau đấy sẽ không hợp lệ.
  4. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất hai (2) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
  5. Thành Viên Hợp Lệ đặt một (1) cược tối thiểu từ 118,000 VND hoặc 5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”), dựa vào số lần thắng cược liên tiếp tích lũy được trong mỗi Ngày Khuyến Mãi. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc, như bảng dưới:

Giải Đấu Hợp Lệ

Điểm

Thành Viên Thắng Cuộc

Điểm Giải Đấu = Số Lần Thắng Cược Liên Tiếp Tích Lũy

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc

Số Lần Thắng Cược Liên Tiếp

Điểm

1 Lần

0

2 Lần

1

3 Lần

2

4 Lần

5

5 Lần

15

6 Lần

50

7 Lần

200

8 Lần

750

9 Lần

2,500

10 Lần

8,000

11 Lần

25,000

12 Lần

50,000

13 Lần

100,000

14 Lần

200,000

15 Lần hoặc hơn

500,000

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Ngày khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi như quy định tại điều 5, sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”), với Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) sẽ được nhận tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng dưới:

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

14,100,000 VND hoặc 600 USD

2

Một (1)

5,875,000 VND hoặc 250 USD

3 – 5

Ba (3)

2,350,000 VND hoặc 100 USD

6 – 10

Năm (5)

1,175,000 VND hoặc 50 USD

11 – 30

20

705,000 VND hoặc 30 USD

31 – 80

50

470,000 VND hoặc 20 USD

Ví dụ:

– Thành Viên A đặt 20 Cược Hợp Lệ, với mỗi cược trị giá 200,000 VND trong Baccarat Sảnh Bạch Kim, bao gồm 7 Lần Thắng Liên Tiếp, 5 Lần Thắng Liên Tiếp và 3 Lần Thắng Liên Tiếp. Thành Viên A sẽ nhận được 217 Điểm như sau:
7 Lần Thắng Liên Tiếp (200) + 5 Lần Thắng Liên Tiếp (15) + 3 Lần Thắng Liên Tiếp (2) = 217 Điểm trong Ngày 1.– Thành Viên B đặt 15 Cược Hợp Lệ, với mỗi cược trị giá 125,000 VND trong Baccarat Sảnh Bạch Kim, bao gồm 6 Lần Thắng Liên Tiếp, 5 Lần Thắng Liên Tiếp và 4 Lần Thắng Liên Tiếp. Trong đó 6 Lần Thắng Liên Tiếp và 5 Lần Thắng Liên Tiếp nằm trong 1,500 Cược Hợp Lệ đầu tiên của Ngày 1, 4 Lần Thắng Liên Tiếp đặt cược sau 1,500 Cược Hợp Lệ đầu tiên. Thành Viên B sẽ nhận được 65 Điểm như sau:
6 Lần Thắng Liên Tiếp (50 Điểm) + 5 Lần Thắng Liên Tiếp (15 Điểm) = 65 Điểm trong Ngày 1 (4 Lần Thắng Liên Tiếp không được tính Điểm vì không nằm trong 1,500 Cược Hợp Lệ đầu tiên).

  1. Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.
  2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
  3. Tổng 3,360 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”). Và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc như bảng dưới:

Ngày Khuyến Mãi

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

08/01/2024 – 15/01/2024

17/01/2024

15/01/2024 – 22/01/2024

24/01/2024

22/01/2024 – 29/01/2024

31/01/2024

29/01/2024 – 05/02/2024

07/02/2024

05/02/2024 – 12/02/2024

14/02/2024

12/02/2024 – 19/02/2024

21/02/2024

 1. Khi Ngày Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Ngày Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 2. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Ngày Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 3. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tham gia vào Ngày Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 4. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 5. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 6. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 7. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *