Giờ Vàng Ưu Đãi Mừng Mùa Lễ Hội – Chỉ Có Tại 188BET!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 11/12/2023 11:00 AM (GMT+7) đến 05/02/2024 10:59 AM (GMT+7);
  2. Thành Viên Hợp Lệ phải đặt cược tối thiểu 12,000 VND hoặc 0.46 USD tại mỗi vòng quay của Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé tham gia vào Rút Thăm dựa trên thời gian đặt Cược Hợp Lệ mỗi ngày trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Thời Gian Đặt Cược Hợp Lệ
(GMT+7)

Thưởng

Đặt cược tối thiểu 12,000 VND hoặc 0.46 USD tại mỗi vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ

07:00 AM – 02:59 PM

Một (1) Vé

03:00 PM – 09:59 PM

10 Vé

10:00 PM – 06:59 AM

20 Vé

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);
  2. Số Vé ở mỗi Tuần Khuyến Mãi là không giới hạn;
  3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 20/12/2023

Tuần 2 – 27/12/2023

Tuần 3 – 03/01/2024

Tuần 4 – 10/01/2024

Tuần 5 – 17/01/2024

Tuần 6 – 24/01/2024

Tuần 7 – 31/01/2024

Tuần 8 – 07/02/2024

 1. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 2. Tiền Thưởng KHÔNG có điều kiện rút tiền;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Giờ Vàng Ưu Đãi Mừng Mùa Lễ Hội – Chỉ Có Tại 188BET!(“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 11/12/2023 11:00 AM (GMT+7) đến 05/02/2024 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm tám (8) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi thứ Hai lúc 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM (GMT+7) thứ Hai tuần kế tiếp như bảng dưới:

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 AM 11/12/2023 – 10:59 AM 18/12/2023

Tuần 2

11:00 AM 18/12/2023 – 10:59 AM 25/12/2023

Tuần 3

11:00 AM 25/12/2023 – 10:59 AM 01/01/2024

Tuần 4

11:00 AM 01/01/2024 – 10:59 AM 08/01/2024

Tuần 5

11:00 AM 08/01/2024 – 10:59 AM 15/01/2024

Tuần 6

11:00 AM 15/01/2024 – 10:59 AM 22/01/2024

Tuần 7

11:00 AM 22/01/2024 – 10:59 AM 29/01/2024

Tuần 8

11:00 AM 29/01/2024 – 10:59 AM 05/02/2024

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu 12,000 VND hoặc 0.46 USD tại vòng quay tại các trò Casino Quay Số từ nhà phát hành Pocket Games Soft (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua/hòa là hợp lệ. Cược Hủy, cược sử dụng vòng quay miễn phí và cược ở chế độ Chơi Thử sẽ không hợp lệ.
  2. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi và nhận được vé (“Vé”) tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”) dựa trên thời gian đặt Cược Hợp Lệ mỗi ngày trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Thời Gian Đặt Cược Hợp Lệ
(GMT+7)

Thưởng

Đặt cược tối thiểu 12,000 VND hoặc 0.46 USD tại mỗi vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ

07:00AM – 02:59PM

Một (1) Vé

03:00PM – 09:59PM

10 Vé

10:00PM – 06:59AM

20 Vé

Ví dụ:
Thành Viên A đặt cược 12,000 VND Cược Hợp Lệ tại “Mèo Neko May Mắn” lúc 06:00 PM trong Tuần 1.
Thành Viên A nhận được 10 Vé Rút Thăm cho Tuần Khuyến Mãi 1.

Thành Viên B đặt cược 10,000 VND Cược Hợp Lệ tại “Mèo Neko May Mắn” lúc 06:00 PM trong Tuần 1.
Thành Viên B không nhận được Vé Rút Thăm nào cho Tuần Khuyến Mãi 1.

  1. Thành Viên Hợp Lệ thành công nhận được Vé Rút Thăm trong một Tuần Khuyến Mãi, sẽ được tham gia vào đợt Rút Thăm tương ứng, với tổng 80 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được một (1) giải tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) như bảng dưới:

Công Bố Rút Thăm Tuần 1 – 20/12/2023
Công Bố Rút Thăm Tuần 2 – 27/12/2023
Công Bố Rút Thăm Tuần 3 – 03/01/2024
Công Bố Rút Thăm Tuần 4 – 10/01/2024

Công Bố Rút Thăm Tuần 5 – 17/01/2024
Công Bố Rút Thăm Tuần 6 –24/01/2024
Công Bố Rút Thăm Tuần 7 – 31/01/2024
Công Bố Rút Thăm Tuần 8 – 07/02/2024

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

Một (1)

10,778,000 VND hoặc 450 USD

Một (1)

5,990,000 VND hoặc 250 USD

Một (1)

2,395,000 VND hoặc 100 USD

Bảy (7)

1,198,000 VND hoặc 50 USD

 30

599,000 VND hoặc 25 USD

 40

359,000 VND hoặc 15 USD

 1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và số Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 2. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận được tối đa một (1) giải Tiền Thưởng tại Rút Thăm trong mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 3. Số Vé tích lũy được ở mỗi Tuần Khuyến Mãi là không giới hạn.
 4. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 5. Tổng cộng 640 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn trở thành Thành Viên Thắng Cuộc và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 7. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền. Tiền Thưởng có thể được sử dụng để đặt cược cho sản phẩm bất kỳ tại 188BET hoặc rút tiền và có thể yêu cầu xác minh trước khi sử dụng.
 8. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 9. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BETđược áp dụng.
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BETđược áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *