Bùng Nổ Tiền Thưởng Tháng 2 – Hơn 2.3 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 01/02/2023 07:00 (GMT+7) đến ngày 29/02/2024 06:59 (GMT+7);
 2. Thành Viên đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ (trừ tất cả bàn chơi) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi để có cơ hội nhận một (1) lần Tiền Thưởng;
  Trò Chơi Đề Xuất
  Bia Mộ RIP
  Tâm thần
  San Quentin xWays
 3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:
  Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  Tuần 1 – 12/02/2024
  Tuần 2 – 19/02/2024
  Tuần 3 – 26/02/2024
  Tuần 4 – 04/03/2024
 4. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 5. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 6. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. Bùng Nổ Tiền Thưởng Tháng 2 – Hơn 2.3 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/02/2023 07:00 (GMT+7) đến ngày 29/02/2024 06:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần khuyến mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ Hai vào lúc 07:00 (GMT+7) đến 06:59 (GMT+7) Thứ Hai tuần kế tiếp, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):
  Tuần Khuyến MãiThời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)
  Tuần 107:00 01/02/2024 – 06:59 08/02/2024
  Tuần 207:00 08/02/2024 – 06:59 15/02/2024
  Tuần 307:00 15/02/2024 – 06:59 22/02/2024
  Tuần 407:00 22/02/2024 – 06:59 29/02/2024
 3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số No Limit City (trừ tất cả bàn chơi) (“Trò Chơi Hợp Lệ”), trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”):
   Trò Chơi Đề Xuất
   Bia Mộ RIP
   Tâm thần
   San Quentin xWays
  3. Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng hoặc thua là hợp lệ. Cược bằng Vòng Quay Miễn Phí, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
 4. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
 5. Dựa trên tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được và thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) sẽ dựa trên tổng tiền Cược Hợp Lệ cao nhất tích lũy được trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
  Bảng Xếp Hạng Tuần Khuyến Mãi
  Yêu CầuThành Viên Thắng Cuộc
  Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số No Limit City (trừ tất cả bàn chơi) Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng sẽ dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được cao nhất sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 6. Thành Viên Hợp Lệ tham gia thành công tham gia vào Bảng Xếp Hạng, như quy định tại điều 5, sẽ có cơ hội nhận được một (1) lần tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) dựa trên vị trí của thành viên tại Bảng Xếp Hạng sau khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, như bảng dưới:
  Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

  Tuần 1 – 12/02/2024

  Tuần 2 – 19/02/2024

  Tuần 3 – 26/02/2024

  Tuần 4 – 04/03/2024

  HạngTổng Số Thành Viên Thắng CuộcTiền Thưởng
  1Một (1)23,000,000 VND hoặc 1,000 USD
  2Một (1)16,100,000 VND hoặc 700 USD
  3Một (1)6,900,000 VND hoặc 300 USD
  4 – 5Hai (2)2,300,000 VND hoặc 100 USD
  6 – 20151,610,000 VND hoặc 70 USD
  21 – 80601,150,000 VND hoặc 50 USD
  81 – 200120575,000 VND hoặc 25 USD
  201 – 700500345,000 VND hoặc 15 USD
  701 – 1,7001,000115,000 VND hoặc 5 USD
  1,701 – 2,9751,27569,000 VND hoặc 3 USD

  Ví dụ:

  Thành Viên A có tổng số tiền Cược Hợp Lệ là 40,000,000 VND trong Tuần 1 và đạt hạng 3 trên Bảng Xếp Hạng Tuần 1.

  Thành Viên A sẽ nhận được 6,900,000 VND Tiền Thưởng.

 7. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 8. Tổng 11,900 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc. Và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 9. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tiếp tục tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 10. Thành Viên Thắng Cuộc chỉ có thể nhận tối đa một (1) lần Tiền Thưởng trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
 11. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 12. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 13. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 14. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 15. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 16. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 17. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *