Tặng Thêm Hoàn Trả tại Sảnh Châu Âu – Chỉ Có Tại 188BET!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 15/01/2024 11:00 (GMT+7) đến ngày 05/02/2024 10:59 (GMT+7);
  2. Khuyến mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau:
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại bàn chơi Baccarat tại sảnh Châu Âu trong Thời Gian Khuyến Mãi.
  3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được 0.8% Thưởng Hoàn Trả dựa trên tổng Cược Hợp Lệ tích lũy trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Điều Kiện

Đặt một (1) Cược Hợp Lệ tại bàn chơi Baccarat tại sảnh Châu Âu trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi

Trò Chơi Hợp Lệ

Baccarat

Baccarat Vận May

Baccarat Vận May VIP

Baccarat Vận May Tốc Độ

Knockout Baccarat

Super 6 Baccarat

Baccarat Không Hoa Hồng

Mức Hoàn Trả

0.8%

Thưởng Hoàn Trả Tối Đa

8,000,000 VND hoặc 300 USD

 1. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố vào Thứ Tư của tuần kế tiếp;
 2. Thưởng Hoàn Trả không có điều kiện rút tiền;
 3. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 4. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Tặng Thêm Hoàn Trả tại Sảnh Châu Âu – Chỉ Có Tại 188BET! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 15/01/2024 11:00 (GMT+7) đến 05/02/2024 10:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm ba (3) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi thứ Hai lúc 11:00 (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 (GMT+7) thứ Hai tuần kế tiếp như bảng dưới:

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 15/01/2024 – 10:59 22/01/2024

Tuần 2

11:00 22/01/2024 – 10:59 29/01/2024

Tuần 3

11:00 29/01/2024 – 10:59 05/02/2024

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công một (1) cược bằng tiền thật tại bàn chơi Baccarat tại sảnh Châu Âu (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”), như bảng dưới:

Trò Chơi Hợp Lệ

Baccarat

Baccarat Vận May

Baccarat Vận May VIP

Baccarat Vận May Tốc Độ

Knockout Baccarat

Super 6 Baccarat

Baccarat Không Hoa Hồng

   1. Chỉ cược đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thualà hợp lệ. Cược hủy, cược hòa, cược đặt vào kết quả Hoà và cược đặt đồng thời hai (2) cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.
  1. Dựa trên tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ đặt sẽ tự động tham gia vào Khuyến Mãi và nhận được 0.8% tiền thưởng hoàn trả cược dựa trên tổng Cược Hợp Lệ tích lũy trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Thưởng Hoàn Trả”), như bảng dưới:

Điều Kiện

Mức Hoàn Trả

Thưởng Hoàn Trả Tối Đa

Đặt một (1) Cược Hợp Lệ tại bàn chơi Baccarat tại sảnh Châu Âu trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi

0.8 %

8,000,000 VND hoặc 300 USD

Ví dụ:
Thành Viên A đặt cược tại bàn Baccarat Vận May và bàn Baccarat Vận May VIP, và đã tích luỹ được tổng cược là 80,000,000 VND trong Thời Gian Khuyến Mãi.
Thành Viên Hợp Lệ A nhận được tiền hoàn trả cược như sau:
80,000,000 VND x 0.8% = 640,000 VND Tiền Hoàn Trả Cược.

 1. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một (1) lần Thưởng Hoàn Trả tối đa đến 8,000,000 VND hoặc 330 USD trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
 2. Thưởng Hoàn Trả sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc vào Thứ Tư của tuần kế tiếp sau khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc.
 3. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 4. Tiền Hoàn Trả Cược không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 5. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 6. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 7. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 8. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *